ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMÂNĂ DIN CELE DOUĂ AMERICI

CATEDRALA SF.ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA


5406 N. Newland Ave, Chicago, IL 60656
Ph: (773) 353-7416; Fax:(773) 774-1805
bookstore@catedrala.org
About Us

Arhiepiscopul Ursache Victorin, purtator de stindard al Ortodoxiei romanesti in SUA si Canada

Editie editata de Arhiepiscopia Ortodoxa Romana din cele doua Americi.


Editie editata de Arhiepiscopia Ortodoxa Romana din cele doua Americi. Cartea este structurată în patru capitole. Un prim capitol se intitulează: “Mănăstioara – loc binecuvântat de Dumnezeu” şi cuprinde aşezarea geografică, evoluţia economică, socială şi culturală. Capitolul al doilea se referă la familia Ursache şi cuprinde trei subcapitole: 1. “Rude paternale” 2. “Rude maternale” 3. “URSACHE VICTORIN – viaţa şi activitatea” Capitolul al treilea este intitulat “O viaţă închinată slujirii credinţei în Dumnezeu, spre binele şi înălţarea spirituală a credincioşilor”.


> Price: $7.00

> Weight: 1.00 lb.

> Stock: 62


> Quantity: